Bringer parkeringskrangel inn for Sivilombudsmannen

Høyesterett stadfester lagmannsrettens dom om at seksjonseiere i Sameiet Vannkanten på Ranheim har krav på et samlet prisavslag på 5 250 000 kroner for at p-plassene er bygd for trange. Men siste ord i saken er ikke sagt.

Problematisk: Beboer Svein-Olav Nesvold må smyge seg inn og ut av bilen nede i parkeringskjelleren på Sameiet Vannkanten. 

Nå vil advokat Elling André Lillefuhr bringe den inn for Sivilombudsmannen.