foto
Omreguleres: Utbygger Grilstad Marina vil omregulere nordøstlige del av Grilstad Marina fra næring til boliger og får medhold fra rådmannen. Foto: LUND HAGEM ARKITEKTER
foto
Varierende: Bebyggelsen består av leiligheter i lamell og rekkehus med varierende størrelser. Mot nord og øst er byggene på fire og fem etasjer, mens det mot sør og vest er planlagt rekkehus i inntil tre etasjer. Ytterst kommer punkthus på inntil åtte etasjer. Foto: LUND HAGEM ARKITEKTER
foto
Kritisk: Eivind Maråk, styreleder i Sameiet Kanalen, er sterkt kritisk til planene om å bygge boliger rett imot, spesielt ønsket fra utbygger Grilstad Marina om å føre opp et høyhus på åtte etasjer. Foto: jens petter søraa