Abbasi-familien må ut av landet

Innvandringspolitiske hensyn veide tyngre enn menneskelige hensyn. Det kommer frem i Utlendingsnemdas vedtak.

Søsknene Yasin (20), Taibeh (18) og Ehsan (15) Abassi, samt deres mor Atefa Rezaie, sendes ut av Norge.   Foto: Håvard Jensen, Håvard Haugseth Jensen