Sør-Trøndelag Bondelag går i bresjen for klimaet

Tirsdag vedtok Sør-Trøndelag Bondelag i sitt årsmøte en uttalelse som skal fremmes for Bondelaget sentralt om å jobbe for fossilfri rundballeplast.

Rundball: Sør-Trøndelag Bondelag skal nå fremme en uttalelse overfor Norges Bondelag, hvor de ønsker å jobbe for fossilfri rundballeplast. Bildet er fra da noen rundballer ble mistet på Steinkjer.  Foto: Leif Arne Holme

- Vi må ta eierskap i hvordan vi skal få ned klimagassutslippene, og styre hvor vi kan ta grepene sjøl, sier lederen for Rissa Bondelag, Petter Harald Kimo. Det var de som tok opp saken overfor fylkesstyret.