Daglig leder tapte ankesaken etter dødsfall i skjellnæringa på Frøya

- Vi vurderer å anke til Høyesterett, sier tiltaltes forsvarer. For Arbeidstilsynet og statsråd Anniken Hauglie (H) er dommen gode nyheter.

Vant frem: Arbeidstilsynet var godt representert i lagmannsretten, med nasjonal fagkoordinator Lisbeth Tveit (t.v.), seniorrådgiver Tonje Vangen, avdelingsdirektør Gry Singsaas, seniorrådgiver Tonje Faanes og seniorrådgiver Morten Storseth. Også regiondirektør Stig Magnar Løvås var med fra tilhørerbenken.  Foto: Håvard Haugseth Jensen

Nordmøre tingrett frifant i november en daglig leder i et båtselskap fra Frøya for brudd på arbeidsmiljøloven.