Daglig leder tapte ankesaken etter dødsfall i skjellnæringa på Frøya

- Vi vurderer å anke til Høyesterett, sier tiltaltes forsvarer. For Arbeidstilsynet og statsråd Anniken Hauglie (H) er dommen gode nyheter.

Vant frem: Arbeidstilsynet var godt representert i lagmannsretten, med nasjonal fagkoordinator Lisbeth Tveit (t.v.), seniorrådgiver Tonje Vangen, avdelingsdirektør Gry Singsaas, seniorrådgiver Tonje Faanes og seniorrådgiver Morten Storseth. Også regiondirektør Stig Magnar Løvås var med fra tilhørerbenken. 

Nordmøre tingrett frifant i november en daglig leder i et båtselskap fra Frøya for brudd på arbeidsmiljøloven.