13 vil bli sjef for NGU

To tidligere rektorer ved forhenværende Høgskolen i Sør-Trøndelag står på søkerlisten til direktørstillingen ved Norges geologiske undersøkelser (NGU).

Morten Smelror slutter som administrerende direktør ved NGU. 13 personer har søkt på stillingen etter ham.  

Det er 13 navn på søkerlisten. Ni er menn og fire er kvinner. To av søkerne er unntatt offentlighet. De to tidligere Hist-rektorene Trond Michael Andersen og Helge Klungland er to av søkerne. Der finner vi også dagens kommunikasjonsdirektør for NGU, Berte Amundsen.