Steinkjer. Kristiansund kommune mener at Andersens brå og uventede avgang i oktober 2014 var en del av en konspirasjon, der han måtte ut fordi han ikke hadde rett oppfatning rundt tomtevalget.

- Jeg var ikke kjent med noe som dokumenterte en slik sammenheng. Men i ettertid har jeg spurt meg sjøl: Hvilken sak var så viktig i min helseregion, et veldrevet helseforetak, at man var villig til å miste sin styreleder og direktør? Da kan jeg ikke se noen annen forklaring enn at min avgang hadde en sammenheng med sykehusprosessen, svarte Andersen i Inntrøndelag tingrett onsdag, og fortsatte: - Det var kun en sak som var så viktig for en statsråd, enn plassering av sykehus. Hvilke andre forklaringer kan det være?

- Tilltsvalgte har ikke styringsansvaret

- Kan det være mistilliten fra tillitsvalgte som gjorde at Høie ønsket å fjerne deg som leder? spurte regjeringsadvokat Erik Bratterud.

- Det ville være historisk hvis en Høyre-statsråd fulgte de tillitsvalgte på det. Tillitsvalgte har ikke styringsansvaret. Jeg kan ikke forstå at man kan omgå linja og gå direkte til statsråd, og få et slikt resultat, svarte Andersen, som ikke hadde fått noen signaler om at han gjorde en dårlig jobb som leder. Heller tvertimot, ifølge ham selv.

- Helseforetaket var veldrevet og vi gikk til og med med et godt overskudd, sa Andersen

- Agendaen var Astrid Eidsvik

Trond Michael Andersen i Helse Midt-Norge ble ikke spurt om de tillitsvalgte i helseforetaket jobbet hardt for at han skulle bidra til å fjerne den tidligere direktøren i Helse Møre og Romsdal, Astrid Eidsvik, i retten onsdag. Hun var administrerende direktør og ville gå for å legge det nye sykehuset til Kristiansund. Etter hardt press trakk hun seg fra stillingen - og Helse Møre og Romsdal, Helse Midt-Norge og statsråd Høie gikk i tur og orden inn for å lokalisere det nye sykehuset til Hjelset i Molde, og ikke til Storbakken i Kristiansund.

- På alle møter vi hadde med de tillitsvalgte tok de opp det de omtalte som et «ledervakuum» i Helse Møre og Romsdal. Jeg hadde et klart inntrykk av at de ønsket å få fjernet Astrid Eidsvik fra sin jobb, sa Andersen til VG i februar 2015, da saken var opp i Stortingets kontrollkomité.

Dette bekrefter Andersen til Adresseavisen etter at han hadde vitnet i tingretten.

- Ja, det var det temaet de tillitsvalgte var mest opptatt av og hadde på agendaen stort sett hele tiden. Ikke om pasientsikkerhet, eller andre viktige temaer rundt ledelsen av foretaket, men rundt økonomien i Møre og Romsdal og Astrid Eidsviks styring rundt dette, sa Andersen på vei ut av rettslokalet med et stort pressekorps etter seg. Han var særdeles ordknapp etter å ha gitt sin forklaring, der han blant annet fortalte at han følte seg trakassert av tillitsvalgte.

Avviser teorien

Han beskrev fredag 10. oktober 2014 som et mareritt. Andersen var akkurat ferdig med et møte om tomtevalgsprosessen - og hjemme lå lammelåret i stekeovnen.

- Min styreleder Marthe Styve Holte ringte meg og sa at statsråd Bent Høie skulle kjøre en prosess hvor jeg skulle gå av som leder innen seks dager.

Det kom som et sjokk.

Tidligere styreleder Styve Holte var også i vitneboksen onsdag. Hun avviste imidlertid at Trond Michael Andersens avgang hadde noe med tomtevalget for den nye sykehuset å gjøre, men opplevde beskjeden fra helseministeren som svært vanskelig.

– Konklusjonen var dratt. Det skulle skje endringer i ansettelsesforholdet til Andersen, sa Styve Holte. Hun sa til Høie at hun ikke kunne fortsette som styreleder ettersom ansettelsesforhold var en klart definert styreoppgave.

Torsdag vil Astrid Eidsvik vitne i saken, mens helseminister Bent Høie vitner fredag.

foto
Måtte gå: - Det ville være historisk hvis en Høyre-statsråd fulgte de tillitsvalgte på å få en direktør om å trekke seg. Tillitsvalgte har ikke styringsansvaret, sa Trond Michael Andersen i retten insdag. Foto: Leif Arne Holme