Sykkelbyen Trondheim:

Syklingen til sentrum økte med 50 prosent på sju år

Gjennom Innherredsveien er det tendenser til kødannelse i morgenrushet. Stadig flere velger sykkel inn til sentrum i sommerhalvåret.

Ida Brattbakk. 

Krysset Innherredsveien/Mellomveien tirsdag morgen klokka 07.30: En jevn strøm av trondhjemmere suser forbi på sykkelveien som legger beslag på det som tidligere var et kjørefelt for bil.