Vil samarbeide tettere om motorvei sør for Trondheim

Nylig gikk startskuddet for konkurransen om å bygge firefelts E6 mellom Melhus sentrum og Kvål. Nå vil Nye Veier prøve ut en ny kontraktsform for tettere samarbeid mellom aktørene.

Sør for Melhus sentrum snevres i dag E6 inn fra fire til to kjørefelt. Snart blir det imidlertid andre boller.