Amatører er eksperter mot mobbing

Mobbestrategidokumentet er forkastet. I stedet møtes et tredvetalls amatører jevnlig for å gjøre verden et bedre sted å være for barna våre.

Ekspertene: - Den kunnskapen disse menneskene kommer med, skal alle ansatte i Trondheim kommune etterhvert få, sier kommunaldirektør Camille T. Nereid. 

I rådhuset møtes helt normale og ganske vanlige folk for å diskutere hvordan alle barn og unge i Trondheim skal få et bedre og tryggere oppvekstmiljø, i barnehage, skole, på fritiden og hjemme.