Torget rustes for de neste hundre årene

Torget ligner mer og mer på en diger byggegrop. Nå pågår støping av en ny teknisk kulvert – eller tunnel – som skal gå tvers over Torget under bakken.

Byggegrop: Nå er arbeidene i full gang med å støpe en teknisk kulvert som skal gå tvers over Torget under bakken. Betongrør på opptil 7,5 tonn er heist ned i gropa til fordrøyningsbasenget.  Foto: Finn Walther

Arbeidene som gjøres er omfattende og omfanget stort, noe som gjør dette til Midtbyens største byggeplass.