- Det har lenge vært slik at man ikke skal klage for mye, fordi omsetningen i Midtbyen går ned når det står i avisa. Men på et tidspunkt må noen si ifra om at det går den gærne veien. Både politikerne og de som driver næringsvirksomhet må slutte å fornekte fakta. Det er dårlig stell, og det er grunn til å tro at mange aktører, også store, er på vei ut av byen, sier Reitan.

Han forteller at det er krisestemningen i Midtbyen som gjør at han velger å ta bladet fra munnen, og deltar i debatten om tiltakene mot bilkjøring, avstengningen av Torget under oppussingen og andre restriksjoner.

- Trondheim som by taper posisjon, som en viktig by i Norge. Jeg er redd det ender med en tragedie for byen hvis ikke noen roper opp. For byens ve og vel må vi stille noen overordnede spørsmål. I stedet for restriksjoner og regler, må vi få føringer på hvor man vil, sier Reitan, som oppfordrer byråkrater og politikere til å høre mer på dem som driver næring i sentrum.

- Man må ha tillit til at andre enn bare byråkratene og politikerne har noe mellom ørene. Folk må få litt frihet til å gjøre noe, sier Reitan.

- Glad i restriksjoner

Rema 1000-gründeren er via eiendomsselskapet E.C. Dahls Eiendom Midtbyens største gårdeier og utleier til næringsdrivende. De siste tallene fra Midtbyen Management viser at omsetningen fortsetter å falle, og de fem første månedene i år har den falt 2,25 prosent i Midtbyen sammenlignet med samme periode i fjor. I samme tidsrom er det registrert 16 prosent færre besøkende i Midtbyen av tellerne i Nordre gate og Thomas Angells gate.

Etter at næringslivet har etterspurt tiltak i flere møter de siste ukene, reverserte politikerne i formannskapet tirsdag stengningen av Bakke bru for biler som kommer østfra mot sentrum, og de ba rådmannen utrede gratis parkering på ettermiddags- og kveldstid.

- Alle vil at det skal pulsere i byen, men man er så glad i restriksjoner at man ikke får gjort noe. Det har vært slik lenge, og alt tar lang tid. Torget er det 15 år siden man begynte å planlegge, og nå tar selve gjennomføringen altfor lang tid. Jeg er glad for strakstiltakene nå, men dette er krisetiltak, sier Reitan.

foto
Omsetningen til dem som driver næringsvirksomhet rundt Torget har stupt i forbindelse med byggearbeidene. Foto: Rune Petter Ness

LES VÅR SIGNERTSPALTE: Et hjertesukk fra Trondheim

Parkering under bakken

Reitan vil ha en større debatt om Midtbyens fremtid, og foreslår fem tiltak for å få mer liv i sentrum. Han har også tidligere tatt til orde for disse.

Reitan foreslår at det bygges parkering og gateløp under bakken flere steder i sentrum. To av stedene han peker på er under Olav Tryggvasons gate, som skal bli miljøgate, og under Torget.

- Man kan lage miljøgater i hele Midtbyen for min del. Men det skjærer seg hvis man ikke er realistisk, og derfor foreslo jeg en veiføring under Olav Tryggvasons gate med parkering på sidene. Man bygger også Torget uten å lage parkering under. Noen vil ikke ha biler inn i byen, og noen tror alle sykler eller går til byen. Det er restriksjoner som ikke har kontakt med virkeligheten. Vi kunne bygd gateløp under flere gater i byen, og hatt en vrimleby oppå. Men man kan ikke gjøre det ene, uten å gjøre det andre, sier Reitan.

foto
Olav Tryggvasons gate som skal bli miljøgate, er nå innsnevret til to felt, ved hjelp av flere varselskilt og hindringer som bildekk.

Her kan du lese at Trondheim parkering i 2013 ønsket å bygge opptil 300 parkeringsplasser under Torget.

Gratis kollektivtrafikk

For å få flere til å la være å kjøre bil til sentrum, foreslår han gratis kollektivtrafikken inn og ut av sentrum.

- Det er miljømessig nødvendig å redusere biltrafikken. Men man kan ikke stoppe den inn til Midtbyen uten å lage bedre kollektivtrafikk, da dør byen, sier Reitan.

Han tror kollektivtrafikken i alle store byer derfor vil bli gratis i fremtiden.

Flere boliger i sentrum

Reitan foreslår også at det legges til rette for at det bygges boliger til 30 000 flere beboere i sentrum av Trondheim, for å få mer aktivitet her.

- Når vi søker om å bygge flere boliger i byen, er det for høyt og ruvende og vi får nei. Det er mange begrensninger. Noen av dem er riktige, men ikke alt er berettiget. Alt kan ikke se ut som det alltid har gjort, hvis vi vil ha flere boliger her. Romantikken har tatt overhånd, sier Reitan.

Han viser til at E. C. Dahls Eiendom til nå har brukt fem år på reguleringen av Midtbykvartalet, som bygningsrådet nylig sa ja til å sende ut på høring.

- Det må være noen rammebetingelser, men ikke så detaljert at folk ikke får lyst til å gjøre noe, sier Reitan.

Han foreslår også at lukningsvedtektene for butikker fjernes, slik at alle kan ha åpent når de ønsker, også på søndager.

foto
E. C. Dahls Eiendom vil bygge opptil åtte etasjer inni den gamle bebyggelsen i Midtbykvartalet. Bygningsrådet sa nylig ja til å sende forslaget ut på høring.Her sett fra krysset Nordre og Olav Tryggvasons gt. Foto: Jarmund / Vigsnæs A/S Arkitekter

Hjertepromenaden

Det siste tiltaket Reitan foreslår er å bygge Hjertepromenaden, som han lanserte allerede for 12 år siden. Her skal alle kunne gå eller sykle rundt byen langs Nidelva og kanalen. Hensikten er å skape liv langs promenaden ved å gjøre mer ut av severdighetene, og skape møtepunkt og næringsliv langs veien.

- Jeg har tilbydd meg å legge kroner i den, og jeg tror det er viktig å komme i gang. Jeg tror Hjertepromenaden kunne vært en attraksjon for turistene, som de gamle bryggene og domkirka, sier Reitan.

KOMMENTAR: Tiden er overmoden for at Hjertepromenaden blir ferdig

Han viser også til en rekke andre tiltak han har foreslått i Hjerteplanen, som promenaden er en del av. Reitan trekker frem gondolbanen mellom Campus på Gløshaugen og på Leüthenhaven/Kalvskinnet, og glasstak over handlegater som Thomas Angells gate, Brattørgata og deler av Nordre for å gjøre dem mer attraktive i dårlig vær.

Reitan har tidligere foreslått å bygge mathall ved Torget.

- Folket ønsker seg mathall, men da nytter det ikke å prøve seg frem i et bitte lite lokale med feil beliggenhet, sier Reitan.

foto
E. C. Dahls Eiendom foreslår en mathall for Trondheim som et utvidet bondens marked, i en mer eller mindre permanent hall som kan flyttes etter behov. Foto: Illustrasjon: Agraff Arkitektur

- Ikke verst for meg

Han avviser at det er for dyrt å bygge underjordiske parkeringsplasser og gater.

- På lang sikt har vi råd. Men man må ikke gjøre det ene før det andre, som å gjøre Olav Tryggvasons gate til miljøgate uten plass til biler under, sier Reitan.

Han avviser at det er egne leieinntekter og verdien på byggene han eier som alene får ham til å advare om utviklingen i Midtbyen.

- Selvfølgelig bryr jeg meg om byen, men ikke bare fordi E. C. Dahls Eiendom har investert så mye i den. Reitangruppen har et langsiktig perspektiv på eiendomsinvesteringene. Dette er ikke verst for meg, men for dem som driver med handel i byen og de som enten går konkurs eller har gitt opp, sier Reitan.