Konfliktrådene opplever stor økning i seksuell trakassering på nettet

Konfliktrådene får stadig flere saker som omhandler digital mobbing og seksuelt krenkende saker der offeret henges ut med tekst og bilder på nettet.

Leder av Konfliktrådene i Trøndelag, Iren Sørfjordmo, understreker at sammenlignet med andre politidistrikt er Trøndelag best i landet på å overføre saker til Konfliktrådet. Mens antall straffesaker og sivilt henlagte saker er omtrent like mange som i fjor, har sivile saker hatt en nedgang fra samme tid i 2017.  Foto: Jens Petter Søraa

Selv om gjerningspersonen angrer seg og lover å gjøre det han eller hun kan for å slette omtalen, er det gjerne for sent. Teksten og bildene kan være spredt blant nett-trollene for all evighet.