Rådmannen vil utsette nye sykkelfelt i Midtbyen

Næringslivet ber kommunen utsette sykkelfeltene. Det er nok bygging i Midtbyen nå med Torget og Olav Tryggvasons gate, mener de næringsdrivende.

Søndre gate: Miljøpakken foreslår at gata blir enveiskjørt mot sør og at det blir laget et bredt sykkelfelt på 2,2 meter. Men næringslivet vil gjerne ha utsatt spørsmålet slik at ikke alt byggearbeid i Midtbyen kommer samtidig. Saken skal behandles i formannskapet tirsdag. 

Det er satt av to millioner kroner til sykkelfelt i Søndre gate og Kongens gate i Midtbyen i Trondheim. Rådmannen lytter til næringslivet og foreslår at sykkelsatsingen i Midtbyen blir utsatt. Årsaken er at Torget er under ombygging og at det er et forsøk i Olav Tryggvasons gate med miljøgate.