Innfører forbud mot sex og klining under fadderukene

Enkelte linjeforeninger ved NTNU har «hookeforbud» mellom fadder og førsteårsstudenter under årets fadderuke.

Førsteårsstudentene har ulike meninger om et «hookeforbud» under fadderukene bør innføres eller ikke. 

I kjølvannet av metoo-kampanjen har linjeforeningene ved NTNU innført ulike tiltak for å forebygge seksuell trakassering under fadderukene. Eureka, linjeforeningen for Europastudier på Dragvoll, har bestemt at det ikke skal være lov med sex eller klining mellom faddere og nye studenter.