Fastlege bekymret for at barselkvinner sendes tidlig hjem

Fastleger i Trondheim reagerer sterkt på at St. Olavs hospital sender hjem nybakte mødre allerede seks timer etter fødselen.

Press: Fastlege Finn Marum Høivik tror at barselkvinner som får tilbud om å reise tidlig hjem etter fødselen, vil føle på et press. Han er bekymret for både mor og barn i denne sårbare fasen. 

I juni etablerte sykehuset et nytt tilbud hvor barselkvinner får mulighet til å reise hjem 6–24 timer etter fødselen. Familiene vil bli fulgt opp av jordmor som kommer på hjemmebesøk rett etter hjemkomst.