Nederlender slakter sykkelstiene i Trondheim

- Sykling i Trondheim oppleves ikke trygt nok til at folk flest vil sykle, sier David Hembrow.

Den norske vinteren gjør det vanskelig å nå helt opp til nederlandsk nivå, tror Hembrow, men han mener det er realistisk med langt større sykkeltrafikk det aller meste av året. 

Sykkelstiene må skilles fra veitrafikken, mener sykkelambassadøren fra Nederland.