Én av tre gutter har fyllekjørt

Én av tre gutter på videregående skole i Frøya har ruskjørt. Nå må foreldrene på banen, sier kommunen.

Lensmann i Hitra og Frøya, Arild Sollie, er overrasket over at så mange ungdommer kjører i ruspåvirket tilstand.  Foto: Espen Bakken

– Tallene er en tankevekker. Det må gjøres noe med disse resultatene, sier kommunalsjef for barn og ungdom i Frøya kommune, Roger Fredheim.