Finn Haugan tror Midt-Norge går klar av ny oljestorm

Konsernsjef Finn Haugan i Sparebank1 SMN er optimist til tross for et nytt, kraftig prisfall.

Finn Haugan i Sparebanken Midt-Norge sier man ikke skal undervudere konsekvensene av oljeprisfallet, men tror at Midt-Norge vil komme seg ganske greit gjennom krisen.   Foto: Vegard Eggen

«Scandinavia’s richest nation is facing a mess.» Slik lyder ingressen i en fersk artikkel på finansnettstedet Bloomberg.