Hun mener Trondheim kan bli verdensledende innen shipping

En av Norges fremste oljeanalytikere mener oljeetterspørselen vil falle innen ti år og at Trondheim har helt andre fordeler å spille på.

Sjefanalytiker for olje og makro i Nordea, Thina Saltvedt, tror det grønne skiftet kommer raskere enn vi er klar over. Hun mener nye teknologier vil utfordre oljeindustrien og norsk næringsliv i løpet av få år, og at omstillingen må skje raskt. 

Til tross for at hun i en årrekke har analysert de globale olje- og energimarkedene, mener Nordeas Thina Saltvedt at det ikke er innen olje at Trondheims fortrinn ligger. Hun mener derimot det grønne skiftet er som skapt for regionen.