Har heller lokale egg enn Urge i hylla på Rema

Remas bestevenn-strategi er midt i blinken for kjøpmann Nils Martin Tidemann på Røros.

Lokalt produsert: Melka fra Rørosmeieriet har kjøpmann Nils Martin Tidemann hatt i hyllene i mange år. Nyheten Gårdsmelk var han raskt til å ta inn. Nå ryddes det plass til enda flere lokalvarer. 

«Lokale råvarer» står det på et stort skilt over en av kjølediskene på Rema 1000 Røros. Men lokalvarene finnes egentlig over hele butikken. Og mer skal det bli.