- Krisen i Norske Skog åpner grønne muligheter

- Situasjonen i Norske Skog er en fantastisk mulighet for å få til overgangen til grønn økonomi, sier Philip André Reme, sjef for papirforskningsmiljøet på Gløshaugen.

Muligheter: Sjefen for treforskerne på Gløshaugen, Philip André Reme i Rise PFI, peker på at kriserammede Norske Skog kan omstille produksjonen fra trykkpapir til en lang rekke andre produkter der trær er råstoff. 

Norske Skog og kreditorene i det kriserammede treforedlingskonsernet har gitt seg selv en uke til for å unngå økonomisk havari. Den nye fristen er fredag 18. august.