Trønderbedrift sparer opptil én million i året på kutt i eiendomsskatten

Regjeringen foreslår å fjerne eiendomsskatten på maskiner. Det kommer blant annet trevirkebedriften Kjeldstad på Støren til gode.

Store besparelser: Daglig leder i Kjeldstad Holding og Støren treindustri, Rune Johnsen, er svært fornøyd med forslaget om å fjerne eiendomsskatten på maskiner. Sagbruket i Støren vil spare 250 000 kroner alene på endringen, mens besparelsene for konsernet vil være enda større. 

- For Kjeldstadkonsernet har dette stor betydning. For sagbruket vårt på Støren alene utgjør eiendomsskatten på maskiner og tilbehør rundt 250 000 kroner i året. I tillegg har vi et sagbruk i Selbu og et høvleri i Levanger som til nå har vært omfattet av denne delen av eiendomsskatten, sier daglig leder i Kjeldstad Holding, Rune Johnsen.