Det bygges fjellhytter i et høyt tempo i Trøndelag

Det er høy fart i byggingen av hytter i fjellet i de største hyttekommunene i Midt-Norge. Ingen steder bygges det mer enn i Oppdal.

Fint preparerte skiløyper, som her ved Skaret i Oppdal, er viktig for de som vil kjøpe seg fritidsbolig på fjellet. Bildet er fra sist vinter. 

• Prognosene tyder på at det vil bli gitt tillatelse til å bygge 120 nye hytter i Oppdal i 2017. Dermed vil det være rundt 3650 fritidsboliger i Oppdal ved utgangen av året.