Vil ta mer hensyn til naboene når det bygges nye boliger

Flertallet i bygningsrådet har vedtatt at det skal tas hensyn til helheten i småhusområder når det fortettes. De vil også at kommunen informerer innbyggerne bedre om byggesaker.

I Nardoskrenten 17 er en enebolig revet, og fire nye under bygging. Nabo Liv Antonsen klaget ikke da hun fikk nabovarslet, men synes i dag at to eller tre hus kunne vært nok. Ingrid Skjøtskift har brukt Nardoskrenten som eksempel på fortetting som nabolaget er kritisk til. 

- Vi opplever at tiltak gjennomføres skrittvis og klattvis, så det er bra å starte en diskusjon rundt dette, slik at vi kan enes om en mer helhetlig fortettingsstrategi, sa Venstres Erling Moe i bygningsrådet onsdag.