Meglere fikk overskudd etter fem år i minus

Meglerhuset Nylander fikk i 2017 et overskudd før skatt på vel 1,5 millioner kroner, etter underskudd de fem foregående årene.

Administrerende direktør Per Nylander i Meglerhuset Nylander fikk overskudd i 2017, etter fem år med minus på bunnlinja. (Bildet er tatt i forbindelse med en tidligere sak.) 

- Vi har jobbet etter en plan og har hatt en positiv utvikling de siste par årene, til tross for et mindre underskudd i 2016. Det er regnskapstekniske årsaker som førte til det. Driften var positiv også i 2016, sier administrerende direktør og hovedeier Per Ø. Nylander i Meglerhuset Nylander.