Formannskapet i Trondheim ansatte tirsdag formiddag By Rise som ny kommunaldirektør for kultur og næring.

Ola By Rise er i dag trener for Ranheim fotball.

Rådmann Stein A. Ytterdahl har tidligere uttalt at han regner med at den nye kommunaldirektøren er på plass innen 1. februar neste år.

Enstemmig

- Ola By Rise blir tilbudt stillingen etter et enstemmig vedtak i formannskapet. By Rise har erfaring som er relevant for oss. Han har vært kulturjournalist og forfatter, og har i tillegg bred erfaring innen idrettslivet, sier ordfører Rita Ottervik.

Ordføreren legger til at Ola By Rise er inne i sluttspurten på et masterstudie i ledelse ved NTNU.

Det er fortsatt ikke klart når den nye kommunaldirektøren kan tiltre.

Konstituert rådmann

Finansdirektør Olaf Løberg er konstituert som rådmann i Trondheim kommune. Han ivaretar sine oppgaver på det økonomiske feltet i perioden frem til ny rådmann overtar, trolig rundt 1. april neste år. Ordfører Rita Ottervik sier at det arbeides med å få ansatt ny rådmann i bystyret 10. eller 17. desember. Deretter gjenstår en oppisgelsestid før endelig overtakelse.

Avtroppende rådmann, Stein A.  Ytterdahl, er formelt ansatt noen uker til, men har noen fri- og avspaseringsdager til gode, og fratrer derfor om få dager. Han rekker å legge frem neste års budsjett onsdag formiddag.

Kommunaldirektør for helse og velferd, Helge Garåsen, har fått forlenget sitt åremål til han fyller 70 år. Det skjer i 2022.