Det fastslår Fylkesmannen i Sør-Trøndelag som stadfester kommunens vedtak om ekspropriasjon av festerett.

Parkeringsplassen ble etablert i forbindelse med åpningen av Sverresborgs publikumsbygg i 2000. Det sveitsiske ekteparet Monica og Pierre Chappius finansierte halvparten av byggekostnadene til det nye bygget, og brukte i tillegg betydelige midler på parkeringstomten.

Direktør Torunn Herje har ikke svart på Adresseavisens telefonhenvendelser, men skriver følgende i en mail:

- Vi har investert cirka 500 000 kroner i opparbeidelse av plassen. I likhet med oss mente familien Chappius at det måtte være en parkeringsplass ved det nye publikumsbygget. Så langt har vi ikke fått signaler om at museet får reservere plasser.

foto
Det sveitsiske ekteparet Monica og Pierre Chappius brukte en halv million kroner på parkeringsplassen. Museet har hatt en tinglyst festeavtale med tomteeier siden 2002, sier Torunn Herje. Foto: TERJE VISNES

Det var i april i år at Trondheim kommune vedtok å ekspropriere museets festeavtale på parkeringsplassen i Sverresborg Allé. Vedtaket har bakgrunn i en konflikt om rettighetene til arealet, der museet og kommunen har ulike syn.

- Vi føler vi ikke blir hørt av kommunen og at de ikke vil svare på våre spørsmål. I stedet må vi bruke advokater og mange penger for å kjempe for våre rettigheter, sa Herje i april.

- Kjempet innbitt

I 2002 inngikk museet en tinglyst festeavtale med tomteeier. Denne er siden blitt fornyet, samtidig som museet har hatt ansvar for drift og vedlikehold av tomten.

Ettersom det er blitt regulert inn en fotballbane ekstra i det nærliggende området, i tillegg til en privat barnehage kombinert med klubbhus og arrangementslokale i boligfeltet like ved, har museet mistet det som tidligere var tilleggsareal for parkering.

- De etablerer en ny fotballbane rett utenfor museet, ved siden av den eksisterende, og etablerer en ny offentlig parkeringsplass som skal kunne brukes av alle. For å gjøre det må de ekspropriere vår festeavtale, og det har vi kjempet innbitt mot, fortalte Herje til Adresseavisen i vår.

foto
Torunn Herje sier museet har kjempet innbitt mot kommunens beslag av parkeringsplassen. Foto: TERJE VISNES

Museet krevde at vedtaket om ekspropriasjon måtte oppheves. De mente blant annet at det ikke hadde vært reelle forhandlinger i saken og at interesseavveingen mellom partene ikke har vært grundig nok belyst.

Kan få erstatning

Da kommunen opprettholdt sitt vedtak, klaget museet i sommer saken inn til Fylkesmannen. Det er det vedtaket som nå er klart, og som det skal orienteres om i formannskapet tirsdag.

I vedtaket skriver Fylkesmannen at museet har hatt anledning til å fremme sine synspunkter, og understreker at det foreligger en gyldig reguleringsplan for området.

«Fordelene med at reguleringsplanen gjennomføres som planlagt med blant annet utvidet parkeringsplass, gangvei og fritidsareal er uansett større enn de realistiske ulempene med at Folkemuseet blir tatt fra retten til å leie arealet», skriver Fylkesmannen, og stadfester kommunens vedtak. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre i forvaltningen.

Sverresborg forstår vedtaket slik at Fylkesmannen anser festeretten som er rettighet, skriver Herje. De kan dermed ha krav på erstatning.

10 000 gjenstander skadet av mugg - får dekket knapt halvparten av kostnadene etter muggangrepet

Dårlige bussforbindelser

- Det som nå står tilbake er verdsettelse av festeretten. Utspill i slike saker ligger til den som ønsker eiendom ekspropriert. Det er uklart om Trondheim kommune vil begjære skjønn i saken. Dette vil nok bli avklart relativt snart, skriver Herje på mail.

Sverresborg er et av landets største friluftsmuseer med cirka 250 000 besøkende i året og et offentlig tilskudd på om lag 20 millioner kroner. I tillegg kommer en egeninntjening på cirka 16 millioner kroner.

Direktør Herje har tidligere uttrykt bekymring for synkende besøkstall hvis det blir vanskeligere å parkere ved museet. Det vil igjen ramme økonomien.

- Allerede i dag oppfordrer vi de besøkende til å benytte offentlig kommunikasjon. Det er imidlertid dårlige bussforbindelser i Sverresborg Allé.