Smistad, som var styreleder fra juni 2010 til juni 2012, kritiserer det ensidige negative bildet han mener har vært tegnet av Rock City de siste månedene.

KOMMENTAR: Kaos i luftslottet

Han mener Rock City har hatt en rekke positive ringvirkninger for Namsos, både i form av arbeidsplasser, investeringer og tilstrømning av næringsinntekter og kompetanse til lokalsamfunnet.

–Det har i stor grad vært fokusert på utgiftssiden og fremtidige forpliktelser, men man må også se på de inntektene Namsos har på grunn av Rock City, sier Smistad.

Han trekker blant annet frem de statlige og fylkeskommunale bidragene som utløses av prosjektet.

–For hver krone Namsos Kommune bruker, får de fire kroner tilbake. Det har vært snakk om at man må legge ned Rock City, men da gir kommunen avkall på disse inntektene og blir stående med de samme forpliktelsene. Nå må man løfte blikket og se alt Namsos-samfunnet har fått til, og hva vi kan få til fremover, sier Smistad.

–Ingen grundig rapport

I forrige uke la det sittende styret frem en rapport de selv hadde bestilt fra revisjonsselskapet PwC. Basert på denne beklaget styreleder Erik Stene at Rock City ikke hadde oppfylt det nasjonale mandatet som ressurssenter. Den konklusjonen er Smistad uenig i.

–Jeg forstår at det nye styret har behov for å være tydelige på det punktet ut fra det som står i rapporten, men jeg mener vi ikke bommet på oppgaven.

Han mener det var et bevisst valg fra styrets side å nedprioritere arbeidet med ressurssenteret i åpningsåret, men at en god del likevel ble gjort.

Ville prioritert annerledes

Selv om Smistad ikke er enig i at de bommet på mandatet, erkjenner han budsjetteringen kan ha blitt annerledes om de hadde kjent til det mye omtalt brevet fra 2007, der kulturdepartementet understreker at trønderrockmuseet er et regionalt ansvar.

–Det kan det ikke være tvil om forutsatt at brevet er så tydelig som det har blitt gitt uttrykk for. Samtidig så er det slik at politikerne både på kommunalt, fylkes- og statlig plan har vært informert om våre planer hele veien uten å gi uttrykk for at vi hadde bommet på mandatet, sier han.

Har lyttet til bransjen

Styreleder Erik Stene understreker at det ikke kun er PwC-rapportens konklusjon de legger til grunn for å si at Rock City ikke har oppfylt mandatet.

–Vi i styret har konstatert at en relativt entydig bransje nærmest ikke vet hvem vi er og vi har ikke levert synlige produkter eller tjenester. Det gjør at det er et veldig lett bilde å tyde for oss. Bransjens tilbakemelding er nok for oss, og rapporten understøtter bare denne, sier Stene, som ellers setter pris på at Smistad påpeker de positive ringvirkningene av Rock City.

–Det synes jeg er veldig bra, sier han.

LES ALT OM ROCK CITY PÅ ADRESSA.NO