Saken behandles ikke før i bystyremøtet 14. mars, men rådmannen anbefaler at bystyret vedtar å stille garanti for et lån på 21 millioner kroner.

Lånet tas opp av Teaterhuset Avant Garden (TAG), for å investere i sceneteknisk infrastruktur i forbindelse med den planlagte flyttingen til Rosendal Teater.

- Vi har hele tiden vært i tett kontakt med kommunen, og hadde en god følelse også før innstillingen var klar, sier teatersjef Per Ananiassen. Han uttaler seg med forbehold om at saken skal behandles politisk og garantien fortsatt ikke er vedtatt, men han mener teateret nå er veldig nær en kontraktsinngåelse som vil sette fortgang i flytteprosessen.

Søker flere tilskudd

Et innvilget lån vil nemlig være en forutsetning for flere søknader om investeringstilskudd. Teaterhuset ønsker både å søke om spillemidler, midler fra Kulturrådets «Rom for kunst» og om investeringsmidler fra Trondheim kommune. Sammen med oppspart egenkapital, håper de å kunne nedskrive lånet til 7,4 millioner i løpet av kommende år. I rådmannens innstilling trekkes det fram at risikoen for innfrielse av garantien er lav, selv om TAG skulle få avslag på de nevnte søknadene.

- Det er uaktuelt å tenke at vi er i mål med de offentlige tilskuddene. For oss er innholdet det aller viktigste, og dersom folk merker at vi bruker alle pengene på drift i stedet for innhold, vil de reagere. Vi har hele tiden sagt at vi må få på plass flere investeringstilskudd, slik at lånet blir så lite som mulig. Det koster både å drive teater og drive hus, men det er ekstremt viktig for oss å ha igjen mest mulig penger å lage kunst for, sier Ananiassen.

20 år lang prosess

Saken rundt flytting av TAG fra Folkets Hus i Olav Tryggvasons gate, har vært en føljetong i over 20 år. I 2013 inngikk TAG riktignok en intensjonsavtale med Rosendal-eier Trym Næring om å flytte til det ærverdige kulturhuset. Våren 2016 ble det imidlertid klart at regelverket krevde at det flere tilbydere ble vurdert. Sist høst mottok TAG derfor tilbud både fra Trym Næring og Entra, sistnevnte i forbindelse med en mulig plassering i Powerhouse på Brattørkaia. Like før jul vedtok styret i TAG at Rosendal likevel var det mest sannsynlig alternativet, et syn som er blitt forsterket i de to månedene som er gått siden den gang.

- Svært nær en avtale

Parallelt med prosessen opp mot kommunen, forhandler TAG med Trym Næring om detaljer i kontrakten.

- Men vi har en utrolig fin dialog og snakker samme språk. Vi er svært nær en avtale begge vil kunne være fornøyd med, sier Ananiassen.

Nå skal lånesøknaden behandles i bystyret, og den 22. mars er det styremøtet i TAG. Ananiassen forteller at de nå har stor tro på at de kan signere kontrakten med Trym Næring kort tid etter. I så fall starter neste fase, med bygge- og videre søknadsprosess.

- Dersom vi kommer raskt i gang, vil vi kunne flytte inn høsten 2018. Jeg tror vi er veldig nær, sier Ananiassen.