- Vi er fortsatt lei oss for at det vi prøvde på i utgangspunktet ikke ble noe av, sier Namsos-rådmann Gunnar Lien.

- Vi mener staten burde ha fulgt prosjektet over en lengre periode. Men nå har vi tatt de grepene som var nødvendig for å lande ballen og gått videre – uten at det skal ramme kommuneøkonomi eller andre ting, legger han til.

Etter den heidundrende åpningen av Rock City i november 2011, raste snart grunnen under det som skulle være et nasjonalt ressurssenter og et trønderrock-museum i Namsos.

LEDER: Rock City-skandalen bør bli en lærepenge for vår kritiske sans

I 2013 hadde selskapet en negativ egenkapital på over 10 millioner kroner og et investeringslån på 20 millioner, som Namsos kommune sto som garantist for. Ikke lenge etter konkluderte daværende kulturminister Thorhild Widvey med at Rock City hadde bommet på mandatet, og varslet en nedtrapping av statlig støtte og en avvikling fra og med 2016.

Godt besøk i sommer

I juni overtok kommunen de 14 millionene som gjensto i gjeld, samtidig som styret i Rock City gikk av i en generalforsamling. Eierskapet ble overført til kommuneeide Namsos industribyggeselskap (NIB) som tar seg av bygningsmassen til kommunen.

Daglig leder Bård Jørgen Iversen er i dag eneste ansatt, i en 20 prosent stilling.

- Opplevelsessenteret har vært åpent i sommer og har hatt over 1000 besøkende. I høst kommer det til å være åpent på ettermiddags- og kveldstid. Vi jobber med å få til en næringsklynge i kontorlandskapet, forteller Iversen.

Alle aktiviteter knyttet til bransjedelen er avsluttet, men Rock City AS har fortsatt ansvar for opplevelsessenteret, studioet og kontorene. Scenen i bygget, NTE arena, og kinoen tar kommunen seg av.

Nå jobber Lien og Iversen for å finne en ordning for å bevare mest mulig av opplevelsessenteret.

Stor museal verdi

I juni ble det utarbeidet en rapport der Rockheim-direktør Sissel Guttormsen og konservator Ann Siri H. Garberg vurderte den museale verdien av senteret. Åges skrivestue «Verdensrommet» og Mellingsmo-scenen – med originalinteriør fra Mellingsmo samfunnshus i Namsskogan og instrumentene til Prudence, sterkt knyttet til Prudence' og trønderrockens fødsel – trekkes frem som elementene med størst verdi ut fra et museumsfaglig synspunkt.

- Det er et sterkt ønske om å beholde senteret og holde det åpent, kanskje i en komprimert utgave. Rapporten er et argument for det, sier Iversen.

- Det er stor interesse i Namsos for dette. Vi eier deler av samlingen, mens noe er lånt inn, som originalmanuskriptet til «Nidelven stille» og «Verdensrommet». Mye av dette definerer miljøet ikke bare i Namsos, men hele Trøndelag. Vi har en god dialog med Rockheim og fylkeskommunen for å finne en løsning for å sikre et trønderrockmuseum, men ingenting er sikkert, sier Lien.

900 000 i minus i 2015

Rock Citys årsberetning fra 2015 viser et underskudd på drøyt 900 000 for fjoråret. Det var et ventet underskudd, ifølge Iversen og Lien.

- Da jeg kom inn som daglig leder i april i fjor, handlet det om å konsolidere og begrense kostnadene med alle tilgjengelige midler. Kuttene dro likevel med seg noen kostnader, sier Iversen.

- Selskapet hadde startet både utdanningsløp og andre prosjekter man var nødt til å fullføre. Det var et viktig og riktig valg. I et avviklingsperspektiv er det naturlig at man får noen ekstra kostnader, sier Lien.

Namsos kommune har husleieforpliktelser i bygget i enda 15 år. To av utfordringene fremover blir å finne en fungerende bruksmodell til studioet i bygget, som opptar et stort areal, og ikke minst å finne en løsning for hvordan man kan holde opplevelsessenteret åpent. Rock City hadde i fjor 3150 besøkende.

- Vi bruker i dag like mye ressurser som vi har gjort hele veien; vi er innstilt på å støtte opp om dette. Men vi er også interessert i å få staten og fylkeskommunen på banen igjen, slik at vi kan få til noe som har stor betydning både regionalt og nasjonalt, sier rådmannen.

foto
Daglig leder for Rock City, Bård Jørgen Iversen. Foto: Rune Petter Ness, Hege Kristin Ulvik