«Byguiden» ble en umiddelbar suksess da den ble utgitt av Selskapet for Trondhjems bys vel i 2013. I arbeidet med å lage en digital versjon, dukket ideen til et tilbud rettet mot barn opp.

Hovedtanken var å få til et digitalt produkt, men siden materialet også egnet seg i bokform, har det blitt både bok og app. Dermed er Trondheims historie for første gang presentert som barnebok. I «Tidsreise Trondheim» blir leseren via korte, poengterte fortellinger og Janne Magnussens mangfoldige illustrasjoner, geleidet gjennom byhistorien fra 997 til i dag.

Fortellingene har blitt plukket ut gjennom et samarbeid med Ablemagic, ved gründer Nina Fjelnset og tekstforfatter Marte Rye Bårdsen, og historikerne Terje Bratberg og Daniel Johansen.

– Terje og Daniel har unik kunnskap om Trondheims historie, og en særegen måte å formidle den på, sier Fjelnset.

Fokus på hverdagsliv

Materialet har blitt testa grundig på målgruppen, som er barn i alderen åtte til tolv år. En av de største utfordringene har vært å gjøre tidsdimensjonen forståelig for de yngste. Ramma i appen er, i likhet med boka, en illustrasjon av Nidarneset, og en tidslinje der man kan reise fram og tilbake mellom århundrene etter eget ønske.

– Barn har vanskeligheter med å se forskjell på bestemors og Leiv Erikssons tid. Her er det gjort et grep slik at man ikke bare kan fatte før og nå, men at fortida har lag på lag, forteller Svein Lorentzen.

Han har sittet i redaksjonsgruppen for Selskapet, sammen med Axel Christophersen og Gunnar Flikke. De har vært opptatte av å formidle historien på mer enn en underholdende måte. Blant annet er flere nye opplysninger om middelalderen i Trondheim tatt med. Og det viktigste har ikke vært konger, kirker og biskoper, men hverdagslivet i byen.

Blir kjent med egen by

For Ablemagic har ambisjonen vært å få ungene til å selv dra rundt i byen og se. Som en del av appen har Fjelnset og Rye Bårdsen laget en skattejakt, der man må fysisk ut i byen for å løse de ulike oppgavene.

– Man tror at man kan byen man er vokst opp i, men her er det masse informasjon jeg ikke har fått med meg før. Dette er en veldig fin vei inn i trondheimshistorien, for barn og voksne, mener Klaus Sonstad.

Han har gitt stemme til fortellingen og samtlige karakterer i appen, og ikke bare de menneskelige figurene. En stein på Munkholmen og skulpturene på Nidarosdomen har også sitt å berette.

– Jeg likte veldig godt å være stein, sier Sonstad.

Tidstilpasset musikk

Henning Sommerro står bak musikken til appen gjennom de 1000 årene, og hentet inspirasjon fra noe av den tidligste nedskrevne musikken fra Trondheim. Kjenningsmelodien er basert på «Lux illuxit», som ble sunget i Nidarosdomen på 1200-tallet. Ambolt Audio har skapt lydbildene som gir følelsen av å være i det utvalgte århundret.

– Det var naturlig å bruke den eldste musikken, som jeg har tilpasset slik at den passer alle århundrene. Det har blitt en slags tusenårsmusikk som ligger og duver, forteller Sommerro.

«Tidsreise Trondheim» er tilgjengelig i alle landets bokhandler, og på nett. Den interaktive bokappen lanseres i App Store og på Google Play 14. desember. I tillegg jobber Ablemagic med en pc-versjon til bruk i skolen.