Lørdag ble det kjent at det planlegges et signalbygg i dokken utenfor Dokkhuset på Nedre Elvehavn.

- Dette vil vi på alle måter motsette oss, sier Einar Melgren Skaalvik, beboer og styremedlem i Sameiet Dokkgata 2.

Han er spesielt bekymret for støy fra den planlagte scenen i huset ved Solsiden.

- Selv om det ikke skulle bli støy, ville bygget ødelegge hele det visuelle inntrykket av området. Det vil ta bort mye av vannspeilet. Jeg kan ikke forstå at det er lov å bygge ute i kanalen, sier han.

Melgreen Skaalvik sier styret og beboerne i Dokkgata var bekymret for hva som kunne komme da det fem mål store Dokkbassenget ble solgt i 2011.

- Dette er helt hinsides alt vi kunne ha tenkt oss. Jeg kommer til å foreslå for styret at vi samler oss og protesterer mot dette. Vi må sette oss ned og undersøke det juridiske, og gjøre alt vi kan for at dette ikke blir gjennomført, sier han.

- Forførende skisse

- Dette er jeg sterkt imot. Det blir ikke aktuelt å sette opp et slikt bygg i dokken, sier Vidar Rikard Bø, styreleder i sameiet.

Bø kaller skissen av bygningen «forførende». Han mener virkeligheten kommer til å bli en helt annen.

- Slike skisser er ofte forførende og ikke i tråd med sannheten. Som regel blir det høyere, bredere og lengre, slik at man kan tjene mest mulig penger på det, sier han.

Styrelederen mener det allerede er stor belastning på området når det kommer til utesteder og restauranter.

- Vi har allerede et rockhus i Rockheim, jeg skjønner ikke hvorfor de skal bygge ett til i dokken.

- Aprilspøk i september

Styremedlem Mailis Tryggestad synes forslaget om en bygning i dokken høres ut som en aprilspøk i september.

- Dette må være i strid med de nåværende reguleringsbestemmelsene. Jeg tror ikke dette blir akseptert av kommunen, sier Tryggestad.

Styrelederen er for tiden på ferie, men sier han kommer til å innkalle til styremøte så snart han er tilbake.

- Vi er redd dette vil fullstendig ødelegge bomiljøet for dem som har leiligheter i sameiet. Vi kommer til å lage en tekst der vi sammenfatter vår mening, og så får vi vurdere om vi skal ha en underskriftskampanje. Før de går videre med saken, må det uansett være en høringsrunde, sier Bø.

- Det jobbes mye i kulissene med slik saker før de når offentligheten. Ofte har sakene kommet lenger, slik vi så i Overvik-saken. Jeg er redd det er tilfellet her, sier Melgren Skaalvik.

Dora 3s planlagte kulturhus vil bli et trekkplaster på Nedre Elvehavn, tror naborestaurantene. - Hull i hodet, mener Barmuda-sjef.