En rundspørring Adresseavisen har gjennomført viser at kunstmuseene i de sammenlignbare byene har svært god publikumsutvikling. Bergen har spesielt sterke tall.

De tre arenaene for visuell kunst ved Kunstmuseene i Bergen som var åpne i 2015 hadde 111 701 besøkende. Ett bygg måtte holde stengt på grunn av rehabilitering, men de tre andre ble svært godt besøkt i fjor.

- Vi jobber målrettet og har både en egen markedsavdeling og en egen kommunikasjonsavdeling som jobber spesifikt med å kommunisere bredt det vi holder på med, sier direktør Karin Hindsbo.

Aktive på sosiale medier

Musèet er spesielt opptatt av å nå publikum via flere sosiale medier, blant annet gjennom snapchat. Målet er å følge publikums vaner.

- Vi har 200 000 unike brukere på våre nettsider. Og vi er heldige som har en stor Munch-samling, noe som genererer et stort besøk i sommersesongen.

Stavanger Kunstmuseum hadde rekordbesøk i fjor med 52 691 besøkende. De forklarer suksessen med økt fokus på formidling og mange familieaktiviteter. I tillegg har de arrangert en rekke foredrag og debatter.

Nordnorsk Kunstmuseum har fri entré og i fjor var besøket i Tromsø på 24 639. I tillegg hadde Kunsthall Svalbard 41 915 besøkende.

Sørlandets Kunstmuseum hadde 24 515 besøkende i eget bygg og 5678 besøkende i forbindelse med vandreutstillinger, ifølge administrasjonssjef Randi Jessen.

- Vi har hatt en jevn økning de siste årene, og gjorde et strategisk arbeid for noen år tilbake der vi så på markedsstrategien vår. Vi ønsker å henvende oss til spesielle grupper, som barne-familier, barn og unge, i tillegg til at vi har spesielle seniorom-visninger. Det har gitt gode resultater.

Annerledes i Trondheim

De største byene utenfor Oslo kan altså skilte med suksesshistorier fra kunstmuseene. Bortsett fra Trondheim.

- Vi må bare innse at vi har for lave besøkstall. Det er en realitet og noe det må jobbes med, ifølge Börjesson.

- Det har sine forklaringer både i nye tellesystem, i tidligere konflikter og andre ting. Men jeg skal ikke bortforklare noe, for det er en rekke ting vi kan bli bedre på. Museumsdirektøren har tro på å gi folk mulighet til å se gamle storheter som finnes i samlingen. Det å bygge opp et forhold til spesielle kunstverk bidrar også til å utvikle kunst-forståelsen.

- Ett mål har vært å gjøre store deler av samlingen tilgjengelig for publikum, noe vi gjorde med fjorårets sommerutstilling «Collection». Det er den største utstillingen av museets samling som noensinne har blitt presentert. Men trolig har ikke folk fått det med seg, sier Börjesson som innser at de nok bommet på å ha en engelsk tittel. Folk forsto kanskje ikke hva det var.

Må bli bedre på kommunikasjon

- Dette er noe museet må jobbe med, vi må tenke annerledes kommunikativt. I tillegg til å vise vår egen samling skal vi ha plass til det nye og nye internasjonale strømninger. Og når vi gjør det, må vi gjøre det slik at vi når de potensielt nye besøkende. Det handler om hvilke informasjonskanaler vi skal benytte, og der må vi bli mye bedre på å tenke utenfor kunstfeltet.

LESERINNLEGG: - Er det journalistikk det Adresseavisen driver med?

Museet benytter seg av sosiale medier som blant annet Facebook og er i ferd med å utvikle nye strategier for hvordan de skal jobbe med dette fremover. I forbindelse med utstillingen til Melanie Gilligan «The Common Sense» som åpner søndag, har museet lagt ut trailere på Facebook. Utstillingen vises som en tv-serie på femten episoder i en skulpturell ramme i to av salene i museet.

- Vi må i økende grad henvende oss mer direkte til de enkelte målgruppene som kan være spesielt interessert i temaene som tas opp i de enkelte utstillingene. Og så handler det om hvordan vi presenterer museets virksomhet. Det vi trenger er en form for hverdagsbruk av museet, at folk kommer innom for å få med seg det som foregår av arrangementer og foredrag.

- Latterlige åpningstider

- Hva med å gjøre noe med åpningstidene?

- Ja, åpningstidene på hver-dagene er latterlige, men det er sånn ved andre museer også. Vi har nå fått kveldsåpent til kl. 20.00 på onsdager, og flyttet åpningene tilbake til søndagene. Det gjør at vi allerede ser en liten økning i besøkstallet hittil i år. Vi vet hva vi vil, og det skjer mye på museet. Og det er en ganske ekspansiv og positiv holdning blant dem som jobber her. Men vi kan bli langt bedre på å kommunisere det vi driver med, det er det ingen tvil om.