Debatt

Det er ikke lov å sykle to i bredden i trafikken

I trafikkreglene står det skrevet at dersom man er til hinder for den øvrige trafikk, skal man vike ved første anledning, og slippe den øvrige trafikk forbi

Ta hensyn: Å sykle to eller flere i bredden på landevei er toskeskap, skriver innsenderen. 

Dersom syklister vil ha respekt hos bilister, bussførere o.a., må de leve opp til denne forskrift! Motorkjøretøy er på ingen måte pålagt å ligge tålmodig og vente bak syklister på treningstur.