Den eneste kommunale barnehagen i Midtbyen per i dag, skal legges ned til sommeren

Mandag, 27. juni 2016 annonserte Miljøpakken en hel side i Adresseavisen med overskriften

«Hva vet du om Midtbyen?» og avslutter «Midtbyen lever, god tur til Martnan!» .

Dette traff midt inn i mine tanker om sammenhengen mellom barn og hvordan samfunnet vil være i fremtiden, særlig i Midtbyen, fra dagen før, søndag, 26. juni 2016. Syklende fikk jeg med meg store veggplakater på den ærverdige bygningen fra ca. 1780 like ved Lykkens portal og Gamle bybro, bygningen som huser Kongsgården barnehage. Plakatene meddeler at denne barnehagen, den eneste kommunale barnehagen i Midtbyen per i dag, skal legges ned om sommeren i år.

Mest sannsynlig går barn på egne bein til Kongsgården barnehagen. Eller de kan sitte på foreldrenes sykler. Hver eneste dag. Året rundt. Å gå til fots er bra for barnas utvikling, sunt og miljøvennlig.

Familier som bor i barnehagens nærområde trenger heller ikke bil eller kollektiv transport til å nå Midtbyen. Også dette er bra for miljøet.

Kan interesser fra Miljøpakken forenes med en nedleggelse av den eneste kommunale barnehage i Midtbyen? På barnehagens hjemmeside kan en lese bl.a. «Barnehagen kan tilby utflukter til flere kjente attraksjoner og kulturtilbud i byen. I tillegg har vi de flotte sentrumsnære utemiljøene som Marinen, Nidelva, Duedalen og Festningen.»

Å gjennomføre utflukter med barna i nærområdet til fots, altså uten bil eller kollektiv transport, er miljøvennlig. Dessuten er barna i bevegelsesaktivitet, som passer utmerket til alderen.

Jeg ikke vet hvorfor Trondheim kommune vil legge ned en så miljøvennlig og dermed fremtidsrettet barnehage. Skal barna snart bli bilpassasjerer to ganger per dag pga. deres nye barnehage vil ligge f.eks. på Rosenborg? Bakken opp fra Midtbyen eller Bakklandet, hvor familier bor, som har sine barn i Kongsgården barnehage i dag, denne bakken vil foreldrene sammen med sine småbarn heller mestre med bil enn med sykkel eller til fots. I tillegg til slike bringe- og henteturer vil barnehagebarna med bosted i Midtbyen eller på Bakklandet også ha noen utflukter i regi av barnehagen som ligger utenfor Midtbyen. Da måtte de vel bruke buss til og fra Midtbyen. Enda mer motorisert ferdsel - og stillesitting.

Driften av denne barnehagen bør fredes i samklang med bygningen; huset er fredet siden 1927, og ominnredning for barnehage skjedde i 1968.

Kongsgården barnehage fremstår som et levende kulturminne i Midt-byen. Kongsgården barnehage skulle forbli en del av livet i Midtbyen!