Den eneste kommunale barnehagen i Midtbyen per i dag, skal legges ned til sommeren