Vedtaksvegring som kan skade metrobussen

Det haster med å få på plass avklaringer om metrobussen. Men beslutningsvegring og omkamper er i ferd med å sette hele prosjektet i fare.

Varaordfører Ola Lund Renolen (MDG) forsøker å skape kompromiss om metrobussen. Men forslaget skaper forsinkelser og ekstra utgifter i en sak som allerede er godt utredet og hvor det haster med avklaringer, skriver vår kommentator.  Foto: Mariann Dybdahl, Adresseavisen

I over sju måneder har byen ventet på at bystyret skal bestemme seg. Men heller ikke denne gangen klarte Ap og det politiske flertallet å fatte et vedtak i saken. Det er handlingslammelse og utredningsmani som preger den politiske hverdagen i Trondheim for tiden.