Det har ikke vært bare lett å skille mellom spøk og alvor i arbeidet med kommunereformen.