Trondheim har vært en suksesshistorie når det gjelder miljøvennlig transport, men nå butter det imot.

For første gang viser tellingene at antallet gående og syklister går litt ned. Samtidig viser tallene en svak økning i biltrafikken. Det vekker bekymring. Les saken her.

Her er åtte grunner at at det ikke er så enkelt å få enda flere til å reise miljøvennlig:

1. De «lavthengende fruktene» er plukket: De mest motiverte, de som vil gå og sykle fordi de liker det, fordi de vil ha mosjon eller fordi det er positivt for både lommeboka og miljøet, gjør det allerede.

2. Fravær av hindringer: Så lenge bomringen ikke koster all verden, parkering er tilgjengelig eller gratis og veien er god, er det like greit å kjøre. Elbilene har færrest hindringer og utgjør nå mesteparten av trafikkøkningen. All erfaring viser at færre kjører til jobb dersom det ikke finnes parkeringsplasser. Nå vurderes både dyrere bomring og begrenset parkering.

3. Færre biler gir økt fremkommelighet: Reduksjonen i trafikk har en «selvsvekkende» effekt: Når biltrafikken slutter å vokse eller går ned, blir det bedre for dem som fortsatt kjører. «La andre droppe bilen, så slipper jeg».

4. Ikke godt nok busstilbud: Til tross for positiv utvikling, opplever mange at det er langt å gå til bussen, at den ikke går dit de skal – eller at bussen er full og billetten for dyr. Superbussen skal angivelig være svaret på noen av disse utfordringene. Det spørs om det holder. Hva med gratis buss?

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Et pengesluk på hjul

5. Ikke godt nok for sykler: Jevnlig åpnes nye sykkelveier, og elsykkelens inntog har gjort det mye lettere å sykle i Trondheims mange motbakker. Men selv om mye er gjort, er det et stykke igjen før mange flere enn kondissyklistene føler seg trygg på to hjul. Trenger vi en annen sykkelkultur også?

LES OGSÅ LEDEREN: Slipp syklistene frem

6. Barn med privatsjåfør: Transport av barn til og fra barnehage, skole og fritidsaktiviteter utgjør en stor del av biltrafikken. Mange sier de ikke får hverdagen til å gå opp på annet vis, men halvstore unger bør kanskje klare å frakte seg selv?

7. Lange avstander: Når folk bor langt unna jobben, blir det mer bilkjøring. Da hjelper det ikke at vi etablerer nye boligfelt langt ute på jordene. Mer fortetting vil redusere behovet for å kjøre bil.

8. «Jeg kjører bil uansett»: For mange er bilen det eneste aktuelle transportmidlet. De mangler rett og slett motivasjon til å velge alternativer og har råd til å betale dyrere drivstoff, og høyere bompengesatser. Dette er «hardcore-bilistene».

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Pedaltråkkere til begjær og besvær

Hvorfor er det så viktig at enda flere velger miljøvennlig transport? I bymiljøavtalen har Trondheim kommune forpliktet seg til at all økning i transport skal skje kollektivt, på sykkel eller til fots. Da kommer det penger fra staten. Kommunen har også satt noen meget ambisiøse mål for reduksjon av CO2-utslipp. Det er umulig å nå uten å redusere bilbruken.

LES OGSÅ KRONIKKEN: Å kunne sykle rakrygget

Miljøpakken har ansvaret for å gjennomføre mange av tiltakene som skal redusere bilbruken. Som med alt annet som griper inn i hverdagen til folk, er det lurt å bruke både gulrot og pisk. Men når det nå ser ut til at nedgangen i bilkjøring stagnerer, er det sannsynligvis nødvendig med mer enn milde formaninger og røde sykkelfelt.