I trafikkreglene står det skrevet at dersom man er til hinder for den øvrige trafikk, skal man vike ved første anledning, og slippe den øvrige trafikk forbi