Trondheim skal endelig få en overordnet plan med konkrete forslag til hva som trengs for at byen blir bedre å bo i.

Etter planen skulle politikerne i formannskapet tirsdag behandle forslaget til en ny arkitekturstrategi for Trondheim. Vi trenger en slik tydelig strategi. Klare målsetninger for den arkitektoniske utviklingen kan skape bedre trivsel en rekke steder. Forhåpentligvis kan det også hjelpe byen med å få bedre kontakt med vannet.

«Byen søker vannet» har vært en målsetning helt siden 1990-tallet, men det er fortsatt langt igjen. På Brattørkaia, der det er blitt bygget mye i mange år, er det for eksempel nokså dødt, bortsett fra på godværsdager og i morgen- og ettermiddagsrushet.

Oslo, som utvikler byen ved fjorden fra Frognerkilen, forbi Bjørvika og et godt stykke sørover, har lyktes bedre på dette området. Områder der det tidligere var havnevirksomhet og lager, er blitt vellykkede bydeler som tiltrekker seg folk.

Vi håper noe liknende kan skje når blant annet Nyhavna skal utvikles i Trondheim. Da vil vi ha nytte av en arkitekturstrategi og de fire overordnede målene den inneholder. Byen skal bli vakker, karakterfull, menneskevennlig og varig. Strategien beskriver nokså konkret hvordan disse målene kan nås.

Den forteller for eksempel hvordan vi kan få et bedre samspill mellom landskapet og bebyggelsen og beskriver hvordan det er mulig å ta vare på byens særpreg, samtidig som det bygges nytt.

Når byen fortettes, må det skje på en måte som bevarer nabolagenes særpreg. Om det bygges i bydeler eller i sentrum, må grønne lunger, leikeplasser og gode byrom aldri tape kampen mot utbyggernes interesser. Fasadene tilhører oss alle.

Arkitektur skaper engasjement. Flere er blitt opptatt av hvilke nybygg vi får. Mange vil nok sette pris på at forslaget til arkitekturstrategi går inn for å ta vare på historien og den karakteren som preger Trondheim i dag.

Dessuten er det en selvfølge at trondheimspolitikerne går inn for en klimavennlig by der vi unngår å ødelegge natur. Strategien kan bli et godt verktøy både for byplanleggerne og politikerne når de skal si ja eller nei til nye byggeprosjekt.