Israels svært høyreorienterte nye regjering gir grunn til stor uro. De får sterk motstand internt i Israel og fører en mer aggressiv politikk overfor palestinerne. Midtøsten kan bli enda mer utrygg.