Det kunstig høye poengkravet for å komme inn på medisin, er nok et eksempel på et opptakssystem overmoden for endring.