Dette er et åpent brev til Trondheims befolkning fra legevaktslegene ved Trondheim legevakt. Legevakta i Trondheim har nå brukt Helseplattformen i fem måneder. Basert på våre erfaringer med programmet støtter vi legene på St.Olavs ønske om å stoppe innføringen av Helseplattformen. Det er åpenbart for oss som jobber på legevakta at Helseplattformen er både den direkte og indirekte årsaken til at ventetiden har økt.

Barn venter i sju timer på å sy enkle kutt. Pasienter som skal ses innen ti minutter, venter i over en time før de blir sett av lege. Pasienter «forsvinner» i Helseplattformen og blir funnet på undersøkelsesrom etter flere timer. Det er bare takket være flaks- og dyktigheten til sykepleierne, vekterne og legene på legevakta at dette ikke har gått alvorlig galt. Til nå.

Systemet er fullt av plunder og heft, og understøtter ikke rask og effektiv pasientbehandling:

 • Pasienter «forsvinner» i systemet. Pasienter blir registrert, men forsvinner fra listen til legene. Kommunikasjon med andre systemer kan svikte uten forvarsel, slik at vi mister kontroll over pasientflyten. Da må vi tilbake til gule lapper, penn og papir.

 • Brukeren blir kastet ut av programmet etter kort tid, og må logge seg inn på nytt. Dette tar tid. Etter flere innlogginger kan du bli sperret ute i én time. Tilgang til journalsystem er kritisk i vårt yrke. Vi ha tilgang. Dette er uholdbart.

 • Registrering av pasienter tar mye tid for sykepleierne, fordi programmet krever så mange meningsløse museklikk. Å registrere ukjente eller utenlandske pasienter er så krevende at selv de mest erfarne brukerne ikke får det til.

 • Bestilling av medisiner og prøver skulle programmet egentlig gjøre for oss. Men det fungerer så dårlig at vi både må bestille i Helseplattformen, ringe sjefssykepleieren og skrive en chat-melding for å få bestilt helt nødvendige undersøkelser.

 • Hvis du ikke bruker programmet helt rett fungerer det ikke, da blir du stående fast. Vi bruker mye tid på å prøve oss frem, men ender stort sett med å gi opp. Og ikke minst - det finnes ingen supporttjeneste vi kan ringe til for å få hjelp. Vi måtte også selv lage brukermanualen for legevaktsleger fordi Helseplattformens versjon var ubrukelig.

 • Programmet er fullt av uforståelige feilmeldinger. Vi nevner: «Andre pasienter har et navn som ligner på navnet til denne pasienten», «Denne pasienten har allerede betalt en egenandel i dag» - før pasienten har betalt. «Andre forordninger er lagt til, signer disse før du avslutter», etc. Listen er lang, og blir bare lengre. Ofte skjønner vi ikke hvordan vi skal få vekk disse advarslene - og kaster bort tid vi kunne brukt på å behandle pasienter.

 • Reseptfunksjonen i Helseplattformen er så tungvin og ulogisk at vi heller trekker fram papirblokka og skriver resepter for hånd. Ofte dukker det opp medisiner vi aldri har skrevet ut - som vi må «signere» for å gå videre. Hvorfor?

 • Kun én printer fungerer - på fire legekontor. Etikettskriveren for blodprøver har heller aldri fungert. Slik har det vært siden 07.05.22. Ifølge Helseplattformen er det bare én printer som er registrert i systemet, og dette er en «kjent feil». Man skulle tro dette lot seg rette opp på et par minutter, men det gjør det tydeligvis ikke.

 • Mange viktige feil blir ikke rettet, og vi opplever at det til stadighet kommer nye uventede feil. Vi har meldt inn mange feil til retting, men opplever at disse forblir i systemet, til mye irritasjon og som en risiko for svikt i pasientbehandlingen.

 • Regnskaps- og økonomidelen fungerer så dårlig at legene ikke vet om de får utbetalt riktig lønn for arbeidet på legevakta. Regninger forsvinner og vi har overhodet ingen oversikt over hva pasienten skal betale for behandlingen. For å bøte på dette har kommunen nå i snart et halvt år brukt flerfoldige millioner på fastlønn, ekstra bemanning og andre kompensasjonsordninger. Er dette bærekraftig?

 • Legene blir sittende med regnskapet i en time etter vakta, uten å bli sikre på at de får betalt for overtidsarbeidet sitt. Dette, samt betydelig lavere inntjening (vi får betalt per pasient vi behandler) har medført at ingen ønsker å ta på seg ekstravakter ved sykdom. De siste fire ukene har 16 erfarne fastleger i Trondheim ønsket å bli kvitt jobben på legevakta.

Vi som er legevaktleger er svært bekymret for kvaliteten på den tjenesten vi tilbyr befolkningen. At kvaliteten forringes av en kontinuerlig kamp mot et journalsystem som åpenbart ikke egner seg for vår virksomhet er trist. Det som er verre er at dette på et eller annet tidspunkt vil få alvorlige konsekvenser for en av våre pasienter. Det er grenser for hvor mye helsepersonell klarer å kompensere for et system som best kan beskrives som et makkverk. Systemet utgjør en klar risiko for pasientsikkerheten.

Til Trondheims befolkning: Unnskyld for at legevakta fungerer så dårlig nå. Dette er helt og holdent Helseplattformens feil. Til våre gode kolleger på St.Olavs hospital: Vi har nesten et halvt års erfaring med Helseplattformen. Dette systemet fungerer ikke, og det har ikke blitt bedre siden vi startet. Vi må på det sterkeste advare mot å innføre Helseplattformen på St.Olav - eller noen andre steder. Det kommer ikke til å gå bra.

Ingrid Krüger-Stokke, Julie Nesheim, Hanna Helgetun Krogh, Toril Rødseth Brede, Peter Bräunlich, Nils Leraand, Thea Sand Baldersheim, Olav Aas, Trine Skarsvåg, Eirik Øksenvåg, Ingebjørg Hermstad-Pedersen, Henrik Richter Hammeren, Ola Berger, Mona Størseth, Rikke Cohen, Sigurd Baldersheim, Claudio Barrera, Carl Pintzka, Else Rekstad, Petter Olberg, Inga Marthe Grønseth, Monica Berg, Ingrid Jørum, Nina Hagen, Arne Winsnes, Sverre Opheim, Njål Flem Mæland, Realf Ording Helgesen, Torstein Sakshaug, Synne Haeger, Jakob Skjelbred, Trine Brede, Jenny Orvik, Nina Langlo, Elisabeth Hetle, Mustafa El Khafadji , Amalie Flåtten Helgesen, Jeyaprian Sebastian, Lars Christian Naterstad Lervik, Morten Busch, Are Løset og Frode Helland.