Mineralnæringen i Norge skaper for få verdier. Svenskene produserer omkring fem ganger så mye som oss, finnene enda mer.