Jeg har fått opplysninger om at situasjonen for antall helsesykepleiere i trondheimsskolen er langt fra god og dette gjelder spesielt i barneskolen.

Per dags dato er det én helsesykepleier på 550 elever i ungdomsskolen. Ifølge en Sintef-rapport fra 2020 er det cirka 3600 helsesykepleiere i 100 prosent stilling i Norge.

Det er behov for 2000 flere.

Hovedoppgaven til en helsesykepleier er å fremme god psykisk og fysisk helse. De skal bidra til at barn og unge får kunnskap om hvordan de kan mestre eget liv, oppturer og nedturer.

I tillegg skal de bidra til å forebygge sykdom og skade. Helsesykepleiernes arbeid kan spare barn og unge for bekymringer, stress og legebesøk.

Ikke alle elever trenger, eller ønsker, ekstra oppfølging, men alle har krav på et tilbud. Ønsker eller trenger elevene oppfølging og ny samtale i etterkant, skal de få tilbud om å komme tilbake.

Det er ikke en oppgave som kan velges vekk, da den er lovpålagt og det er bekymringsfullt hvis man ikke har nok midler i trondheimsskolen for å opprettholde et tilbud.

I grunnskolen skal de vaksinere alle barn. I tillegg er det et økende antall flyktningbarn som ofte har en traumatisk bakgrunn. Det er en god egenskap å oppsøke hjelp når livet butter imot. Da må helsesykepleierne være tilgjengelige.

Det er dessverre store ulikheter i helsesykepleierbemanning fra kommune til kommune. Det er derfor svært viktig at man vet at barn i alle kommuner har krav på det samme tilbudet. Helsa til barn i Trondheim er like mye verdt som helsa til barn ellers i landet.

Jeg ønsker nå å spørre i bystyret om det virkelig er nok helsesykepleiere i Trondheim kommune slik at alle barne- og ungdomsskoler i Trondheim har et tilfredsstillende tilbud. Er situasjonen så alvorlig som man sier så må man styrke området betraktelig.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!