Hvordan kan vi gjøre ferien mer inkluderende, ved å inkludere barn i lavinntektsfamilier også?

I slutten av juni ble jeg spurt av en venn om vi hadde planlagt noen aktiviteter for juli, gjennom vår innvandrerorganisasjon med fokus på integrering og inkludering av nyankomne. Mitt svar kom raskt: «Vi har ingen aktiviteter planlagt, siden alle drar bort og ingen vil være i Trondheim på grunn av ferien». Vennens overraskende blikk og ordene som fulgte, «Nei, ikke alle, bare de som har penger», traff meg som et slag. Jeg følte meg umiddelbart flau - ikke fordi vi ikke hadde planlagt noe, men fordi jeg hadde glemt mitt eget liv for bare noen få år siden.

Før jeg fikk en fulltidsjobb etter å ha fullført studiene, gruet jeg meg til ferien hvert år i over tolv år. Alle naboene dro på ferie, eller hadde råd til å delta på alle de fine aktivitetene som var tilgjengelig i kommunen og nærområdet. Som alenemor og student, hadde jeg ikke råd til engang å dra til svømmehallen mer enn en gang i måneden. Det ble en rask læreprosess å finne og å utnytte de aktivitetene som var gratis og tilbys av ulike frivillige organisasjoner, som kommunen og andre aktører. På den måten, klarte vi å ha det fint med det vi hadde.

Sonia Ahmadi Foto: Kim Nygård

SSB-tall avslører at 115.000 barn og unge lever i vedvarende lavinntektshusholdninger. Samtidig viser undersøkelser økonomiske utfordringer blant nordmenn, med en tredjedel som føler indre uro og en fjerdedel som strammer inn på matbudsjettet på grunn av rentehevinger og økende matpriser. Undersøkelser også viser at behovet for hjelp fra matsentraler har også økt, med voksende matkøer og dobbel andel av de som mottar hjelp sammenlignet med i fjor. I en økonomisk vanskelig situasjon, hvor hundrevis av mennesker sliter med å skaffe nok mat på bordet, blir det en enorm utfordring å planlegge og delta i ferieaktiviteter. Mange har ingenting å gjøre mens andre drar på luksuriøse ferier. Dette er spesielt vanskelig for barn og unge, som føler seg urolige og nervøse når ferien nærmer seg.

Statistikk viser at innvandrere er den gruppen som opplever størst utfordringer. Innvandrere sliter mest med ensomhet og utenforskap. Dette skyldes flere faktorer som lav inntekt, dårlige språkferdigheter, nedsatt helse, samt diskriminering og problemer med familiekontakt. Denne ensomheten og sosiale isolasjonen kan føre til både fysiske og mentale helseproblemer. Spesielt barn som ikke får delta i ferie- og sommeraktiviteter, kan oppleve utenforskap, mobbing og psykiske plager.

Jeg mener at politikere, frivillige- og innvandrerorganisasjoner, offentlige instanser, kommuner og samfunnet som helhet har et delt ansvar. Å bekjempe barnefattigdom og sikre at sosiale ytelser er målrettet for å gi alle barn et tilbud om ferie, er en politisk oppgave. Kommunene og det offentlige kan bidra ved å skape gode alternativer i nærmiljøet, som for eksempel å støtte barnefamilier med dårlig økonomi gjennom kommunalt eide tilbud som museer, svømmehaller og andre barneaktiviteter. Frivillig- og innvandrerorganisasjoner spiller også en viktig rolle i dette arbeidet. Gjennom et tett samarbeid mellom alle aktørene, kan barn og unge få gode og positive opplevelser i sommerferien. Disse opplevelsene trenger ikke å være dyre eller luksuriøse ferier til Syden. Det viktigste er aktiviteter som bringer liv til byen og moro for barnefamilier og ungdommer.

Et godt eksempel på dette er samarbeidet mellom Trondheim Kommune, frivillige- og innvandrerorganisasjoner, og Olavsfestdagene. De har invitert Little Amal, en flyktningjente som symboliserer håp og menneskerettigheter, til Trondheim. Jeg håper mange blir med på den gratis familiefesten i Borggården søndag 31. juli, med kulturelt inspirerte kunstverksteder. Slik skaper vi et åpent og imøtekommende miljø, hvor alle føler seg velkomne og verdsatt i ferien, og samtidig bekjemper vi utenforskap og ekskludering.

Les flere tekster av Sonia Ahmadi her

Under Olavsfest inviterer Adresseavisen til tre dagsaktuelle samtaler på Vestfrontplassen ved Nidarosdomen. Se hele programmet her.

Adresseavisens spaltister

  • Lisa Tønne, komiker

  • Hanne Marstrand, kommunikasjonsrådgiver

  • Oscar Aaslund Hovin, helsefagarbeider

  • Kristin Nordvoll Mork, skribent og @foreldrefella på Instagram

  • Daniel Johansen, kunsthistoriker

  • Sonia Ahmadi, aktivist og forskningsrådgiver

  • Arman Vestad, rådgiver innen privatøkonomi