Her om dagen hørte jeg Dagsnytt 18, hvor Høyres Jan Tore Sanner på vanlig vis forsøkte å selge inn Høyres tradisjonelle verdensbilde med den forslitte uttalelsen «vi må skape før vi kan dele». Dette synet på privat sektor som de som «skaper» verdiene, mens offentlig sektor bare «bruker» verdier privat sektor skaper er selvsagt i tråd med Høyres ideologi – det er også et argument for å i krisetider bygge ned fellesskapsarenaene og samtidig kutte skattene til de som finansierer Høyres valgkamp.

Det som er skuffende er at Arbeiderpartiet nå har kjøpt og spist den samme retorikken, og spytter den ut igjen. Det er liten forskjell på retorikken til næringsministeren og Høyre om forholdet mellom privat og offentlig sektor. Ja, her nylig poppet det til og med opp en reklame for Arbeiderpartiet i Trondheim på pc-skjermen min med det samme gamle Høyre-slagordet.

Som offentlig ansatt som har brukt mesteparten av mitt yrkesaktive liv på å utdanne ingeniører, framstår det både provoserende, men også på grensen til parodisk kunnskapsløshet om man tenker at jeg og alle mine kolleger som bidrar til å utdanne de folkene som jobber i privat sektor, ikke faktisk gjør et helt essensielt bidrag til denne verdiskapningen.

Verdiene skapes ikke bare i privat sektor, eller næringslivet som politikerne gjerne sier (et begrep som strengt tatt bærer mye av det samme slagordet i seg). Uten et godt utdanningssystem fra barnehage til universitet, ville vi ikke hatt kompetente arbeidsfolk til å skape verdier i privat sektor. Uten et godt helsevesen som gjør syke folk friske ville ikke disse menneskene kunne gått på jobb igjen og skapt verdier.

Uten god offentlig omsorg, inkludert trygdeordninger, ville mange selv måtte ta ansvar for barn, eldre og syke i egen familie heller enn å stå i full jobb (vi har vært der før), og uten gode sosiale sikkerhetsnett ville risikoen for å prøve å starte opp noe nytt vært mye større, og færre ville forsøkt. Uten god offentlig drevet infrastruktur, strøm, veier, jernbane, ja til og med post, blir det umulig å drive de fleste næringer rundt om i landet.

De ulike delene av samfunnet henger så tett sammen i gjensidige avhengigheter, at å bruke retorikk av typen «vi må skape før vi kan dele» burde stå til stryk på politikereksamen. Om noe skal komme før noe annet er det vel tvert imot utdanningssystemet som må komme før ingeniøren kan gå ut i bedriften og produsere, det er infrastrukturen som må på plass før bedriften kan sende varene sine til kundene osv.

Velferdsstaten er ikke noe vi kan ta oss råd til på grunn av at privat sektor skaper verdier. Velferdsstaten er tvert imot en viktig forutsetning for og bidragsyter til den høye verdiskapningen alle de tusen på tusen av arbeidsfolk står for i både offentlig og privat sektor rundt i hele landet!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!