AtB ønsker å gi alle en positiv reiseopplevelse, og for å reise kollektivt må alle ha gyldig billett. Vi har gode rutiner for å gjennomføre billettkontroll overfor både barn og voksne på en god måte. Det er ingen barn under 15 år som får gebyr dersom de reiser alene.

I sitt leserinnlegg 21. mars forteller Irene Bisasso Hoem om en negativ opplevelse i forbindelse med billettkontroll. Vi har forståelse for at billettkontroll kan oppleves litt skummelt for barn. Samtidig er det viktig for oss å understreke at det som ble fremstilt i innlegget ikke stemmer med våre rutiner og retningslinjer.

AtB jobber hver dag for at alle skal ha gode reiseopplevelser, og vi vil derfor beskrive hvilke retningslinjer AtB og våre kontrollører har. Dette står også i våre transportvedtekter vedtatt av Samferdselsdepartementet.

Generelt er det slik at AtB ikke gebyrlegger barn som ikke har fylt 15 år som reiser alene og uten gyldig billett.. Dette gjelder både barn som har rett til fri skoleskyss, og barn uten rett til fri skoleskyss. Retten til fri skoleskyss gjelder kun for reiser mellom hjem og skole.

Barn under 12 år som reiser uten gyldig reisebevis får med et skriv hjem til foresatte, om at barnet har reist uten gyldig reisebevis. For barn mellom 12 og 15 år som reiser uten gyldig reisebevis, vil foresatte bli oppringt av kontrollørene.

Reiser foresatte sammen med barn, uten å kunne fremvise gyldig billett for både seg selv og barnet, blir den voksne gebyrlagt. Det er foresattes ansvar å sørge for at barnet har riktig og gyldig billett når barnet reiser kollektivt.

På reiser til og fra skolen hvor barnet har rett til fri skoleskyss, men har glemt av gyldig reisebevis, skal barnet kontakte skole. Barnet får utlevert reservekort som kan brukes frem til opprinnelige reisebeviset er funnet. Hvis reisebeviset er borte, bestiller skolen nytt bevis til barnet.

Billettkontrollørene gjør også en sjekk opp mot våre systemer for å se at eleven har rett til skoleskyss. Alt av informasjon rundt dette er tilgjengelig på atb.no/skoleskyss. Ved kontroll skal hensynet til barnet ivaretas. Billettkontrollørene gjennomfører kontrollen på en trygg, veiledende og god måte. Vi setter pris på alle tilbakemeldinger, som gir oss mulighet til å bli bedre.

Hva mener du? Slik skriver du for Adresseavisen Midtnorsk debatt!