Kraftige tiltak er nødvendig hvis Norge skal få gjort noe med klima- og naturkrisen. I flere saker er klima- og miljøministeren dessverre altfor passiv. Vi forventer mer.

Da Støre-regjeringen tiltrådte, lovet de at klima og natur skulle «være en ramme rundt all politikk». I så fall skulle en tro at klima- og naturministeren satt i førersetet. Dessverre framstår han mer som det femte hjulet på vogna i flere saker.

Det siste eksempelet kom i Dagsnytt 18 på NRK tirsdag. Saken handlet om et opprop der 167 forskere krever at de siste naturskogene vi har her i landet, må registreres og sikres.

Andreas Bjelland Eriksen (Ap) sa riktignok at han er enig i at naturskogene, altså den svært lille delen av norske skoger som er lite påvirket av ved- og tømmerhogst, er svært viktige. Biologiprofessor Anne Sverdrup-Thygeson sier at 40 prosent av alle truede arter i Norge trenger slik skog. Norge har enorme skogsområder, men svært lite av det er naturskog.

Dermed kunne statsråden sagt at det haster med å kartlegge denne skogen, slik at vi ikke ødelegger mer av den. Han kunne også sagt at regjeringen setter i gang arbeidet med et lovforslag, slik at uberørt skog får et nasjonalt vern.

Men nei. Bjelland Eriksen sa bare at regjeringen arbeider med et naturregnskap som vil gi naturen bedre beskyttelse. Han gikk inn for en etappevis kartlegging av naturskogen, men sa ikke noe konkret om hva han vil gjøre.

Den samme passive holdningen ser vi debatten der lokalt selvstyre settes opp mot naturvern. Bjelland Eriksen snakker varmt om hvor viktig det er å verne verdifull natur, som myr, men er i liten grad villig til å sette makt bak kravene.

Vi er også tilhengere av lokaldemokratiet. Men enkelte saker er så viktige for et større fellesskap at nasjonale regler er nødvendig. Natur- og klimakrisen er en slik sak. Regjeringen har for eksempel sagt at de vil jobbe for et lovforbud mot å bygge på myr, slik Miljødirektoratet har foreslått. Men vi vet ennå ikke sikkert om forbudet kommer.

Naturvern og klimapolitikk er konfliktfylte områder der ulike departement ofte har ulikt syn. Altfor ofte ser Bjelland Eriksen ut til å tape.